• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Кафедра сьогодні

Завідувач кафедри – Когут Петро Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 13 викладачів: професори, доктори наук – 2 (1 член-кор. НАН України); доценти, кандидати наук – 7; кандидати наук – 4. На кафедрі диференціальних рівнянь працюють семінари:
 1. Науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”.
 2. Методичний семінар.
 3. Практичний студентський семінар “Актуальні питання комп’ютерної обробки інформації”.
Склад кафедри:
 • Когут Петро Ілліч — доктор фізико-математичніх наук, професор, завідувач кафедри ДР.
 • Поляков Микола Вікторович — член-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ДР, ректор ДНУ
 • Борщ Володимир Леонідович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Матяш Марина Вікторівна — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Меньшиков Юрій Леонідович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Турчин Євген Валерійович кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Горбонос Світлана Олексіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Совіт Юрій Петрович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Сясєв Андрій Валерійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР, заступник декана ММФ з наукової роботи.
 • Філіпова Ольга Сергіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Макаренков Євген Анатолійович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Баланенко Ірина Григорівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Д’яченко Михайло Павлович — кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри ДР.
wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання."

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.
Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.