• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Кафедра сьогодні

Завідувач кафедри – Когут Петро Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів: професори, доктори наук – 2 (1 член-кор. НАН України); доценти, кандидати наук – 6; кандидати наук – 4. На кафедрі диференціальних рівнянь працюють семінари:
 1. Науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”.
 2. Методичний семінар.
 3. Практичний студентський семінар “Актуальні питання комп’ютерної обробки інформації”.
Склад кафедри:
 • Когут Петро Ілліч — доктор фізико-математичніх наук, професор, завідувач кафедри ДР.
 • Поляков Микола Вікторович — член-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ДР, ректор ДНУ
 • Борщ Володимир Леонідович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Матяш Марина Вікторівна — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Меньшиков Юрій Леонідович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Турчин Євген Валерійович кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Горбонос Світлана Олексіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Совіт Юрій Петрович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Сясєв Андрій Валерійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ДР, заступник декана ММФ з наукової роботи.
 • Філіпова Ольга Сергіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Макаренков Євген Анатолійович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ДР.
 • Баланенко Ірина Григорівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ДР.
 • Д’яченко Михайло Павлович — кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри ДР.
wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань."

Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.