• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Наукова діяльність

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за такими напрямками: 
 • Математичне моделювання, оптимізація та керування динамічними системами та технологічними процесами.
 • Задачі оптимального керування системами з розподіленими параметрами.
 • Оптимізація потоків на транспортних мережах.
 • Задачі оптимального керування для нелінійних законів збереження.
 • Асимптотичний аналіз оптимізаційних задач на областях зі складною структурою.
 • Усереднення та варіаційна збіжність задач оптимального керування.
 • Оптимальне керування на густих періодичних графах.
 • Задачі оптимального керування в коефіцієнтах для рівнянь в частинних похідних.
 • Оптимізація в частково упорядкованих просторах.
 • Обернені задачі та методи параметричного оцінювання.
 • Точні і наближені методи теорії диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь.
 • Математичне моделювання та розв’язання задач теорії нерівноважних релаксаційних процесів тепломасопереносу.

На кафедрі працює науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання” для викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів. За результатами його роботи видається науковий журнал “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання.”. На кафедрі працюють магістратура та аспірантура, видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів “Диференціальні рівняння та їх застосування”.

З основними публікаціями співробітників кафедри можна ознайомитися на сторінці “Вибрані публікації”

 • science_1
 • science_2
 • science_3
 • science_4
 • science_6
 • science_7
 • science_8

wpDiscuz

Збірник наукових праць “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ”

На кафедрі диференціальних рівнянь видається збірник наукових праць для студентів і аспірантів "Диференціальні рівняння та їх застосування".

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для аспірантів, магістрів та студентів старших курсів.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання."

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.
Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.