• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за спеціальністю 111 – Математика для вступу на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр (основна — 1-6 стор., додаткова — 7-12 стор.)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування зі спеціальності 8.04020101 «Математика». Програма фахового вступного випробування  затверджена на засіданні кафедри Диференціальних рівнянь Протокол від  “______”___________2016 року № ___

Завідувач кафедри Диференціальних рівнянь

_______________________ (__Когут П.І.__)

(підпис)            (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016_ року

Програма фахового вступного випробування  затверджена на засіданні кафедри Геометрії та алгебри Протокол від  “_____”________2016 року № ____

Завідувач кафедри Геометрії та алгебри

_______________________ (__Курдаченко Л.А.__)

(підпис)            (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016_ року

Програма фахового вступного випробування  затверджена на засіданні кафедри Математичного аналізу і теорії функцій Протокол від  “______”___________2016 року № ______

Завідувач кафедри Математичного аналізу і теорії функцій

_______________________ (__Парфінович Н.В. )

(підпис)            (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016_ року

Схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю _______________________________7.8.040201 Математика_______________

(шифр, назва)

Протокол від  “______”_____________ 2016 року № _____

Голова _______________ (__Курдаченко Л.А.__)

(підпис)                       (прізвище та ініціали)

“_____”________________2016 року

Схвалено Вченою радою факультету_Механіко-математичного_____ (шифр, назва) Протокол від  “______”__________2016 року № ______

Голова _____________ (__Хамініч О.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________2016_ року

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wpDiscuz