• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за спеціальністю 111 – Математика для вступу на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр (основна — 1-6 стор., додаткова — 7-12 стор.)

Структура екзаменаційного білету та критерії оцінювання

Екзаменаційний білет складається з 25 питань у формі тестів з закритою формою відповіді. На кожне екзаменаційне питання пропонується чотири варіанти відповіді. Серед запропонованих варіантів лише одна відповідь є вірною. Кількість балів, що нараховується за кожну правильну відповідь, дорівнює 4 балам. Максимальна можлива кількість балів, яку можна нарахувати – 1оо.

Питання, що входять до складу білету, відображають всі розділи програми фахових випробувань.

Номер розділу Назва розділу Кількість питань Максимальна кількість балів, що нараховується за одну  правильну відповідь
І частина білету
1. Математичний аналіз 5 4 4 бали
комплексний аналіз
2. Аналітична і диференціальна геометрія, 3 3 3 4 бали
лінійна алгебра,
алгебра та теорія чисел
3. Диференціальні рівняння 4 3 4 бали
ТИМС
Загальний час виконання роботи – 90 хвилин

Перелік рекомендованої літератури:

1. Зорич В.А. Математический анализ. Часть I, ІІ. – Изд. 4-е, испр. – М.: МЦНМО, 2002.
2. Никольский С.М. Курс математического анализа. М., Физматлит, 2000.
3. Сясєв А.В. Диференціальні рівняння: Навч. посіб. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 358 с.
4. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И., Теория вероятностей и математическая статистика. Київ, издательство «Вища школа», 1988.
5. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т. 1, Т. 2, М., «Наука», 1967-1968.
6. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М., «Наука», 1972.
7. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М., ФИЗМАТЛИТ, 1972.
8. Александров Д.В. Лекции по аналитической геометрии, М., «Наука», 1968.
9. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии, М., «Наука», 1969.
10. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. М., Физматгиз, 1956.
11. Сборник задач по дифференциальной геометрии (под ред. Феденко). М., «Наука», 1979.
12. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., «Наука», 1994.
13. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. М., «Наука», 1970.
14. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. Ижевск, НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2000.
 

Затверджено Вченою Радою ММФ

протокол від  “_____”___________2016 року № ___

Зав. каф. математичного аналізу і теорії функцій                       доц. Парфінович Н.В.

Зав. каф. геометрії та алгебри                                                       проф. Курдаченко Л.А.

Зав. каф. диференціальних рівнянь                                               проф. Когут П.І.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wpDiscuz