• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_conf_ua

Умови участі

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 10 вересня 2016 року заповнити заявку, а також надіслати тези доповідей за допомогою форми реєстрації на сторінці “Реєстрація”.
Прохання до усіх учасників конференції: починаючи з 01 липня 2016 року, заходьте будь ласка на сторінку “Учасники” та перевіряйте надану вами інформацію. У разі будь-яких неточностей, повідомити за адресою drpat2016@i.ua.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок складає: для студентів та аспірантів – 150 грн., для інших учасників – 250 грн. Організаційний внесок включає: участь у роботі конференції, публікацію тез доповідей, отримання повного комплекту матеріалів, організаційні витрати (послуги транспорту та зв’язку, технічне забезпечення та інше).

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть відомі у другому інформаційному повідомленні.

Харчування та проживання учасники конференції сплачують самостійно. При потребі можливе бронювання місць у готелі.

Додатково оплачується сертифікат учасника – 15 гривень (за бажанням) та додатковий примірник тез – 50 гривень.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу» до початку роботи конференції.

За результатами представлених на конференції доповідей будуть надані рекомендації для їх публікації в наукових журналах «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання» і «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка». Обидва журнали є внесеними до переліку наукових фахових видань України (наказ МОНУ від 13.07.2015 №747), в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні  науки, технічні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Доповіді повинні бути представлені з використанням мультимедійних презентацій. Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 10.09.2016 заповнити форму реєстрації на сторінці нашого сайту або за адресою drpat2016@i.ua надіслати:

  • заявку,
  • тези доповідей,
  • скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Оргкомітет звертає увагу на необхідність дотримання вимог до оформлення тез доповідей, а також на необхідність дотримання термінів подачі матеріалів. Тези, які не відповідають вимогам, надіслані без квитанції про оплату або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку тези обсягом 1 – 2 сторінки, набрані в редакторі MS Word,  формат А4, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт.
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см.
У верхньому лівому кутку жирним шрифтом указати УДК.
Назва доповіді друкується великими літерами по центру (жирний шрифт, 14 пт).
Після назви, по центру, вказати авторів доповіді: ініціали, прізвище. З нового рядку, по центру, назву організації (-ій) (курсивом), де працюють автори. Одного із авторів вказати для листування за допомогою виноски (з електронною адресою).
Через рядок друкується текст доповіді через 1 інтервал.
Формули набираються у редакторі формул, розташовуються по центру.
Рисунки монтуються в текст доповіді.
Після доповіді приводиться список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”).

Зразок оформлення тез.

wpDiscuz