• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_conf_ua

Програма

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

28-30 вересня 2016 року, Палац студентів ДНУ

Середа, 28 вересня

Реєстрація учасників конференції: 9.00 – 10.00, хол Палацу студентів ДНУ

Пленарна сесія: Палац студентів ДНУ, мала зала, 10.00 – 14.00

10.00 – 10.10 Відкриття конференції – голова оргкомітету, декан механіко-математичного факультету ДНУ ім.О.Гончара,  к.ф.-м.н., проф. Хамініч О.В.
10.10 – 10.20 Вітальне слово – д.ф.м.н., професор Гоман О.Г.
10.20 – 11.00

Yuri Melnikov, Max Melnikov, Volodymyr Borodin

СONSTRUCTION OF COMPUTER-FRIENDLY REPRESENTATIONS OF GREEN'S FUNCTIONS FOR APPLIED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
11.00 – 11.30

Сулим Г.Т., Пастернак Р.М., Пастернак Я.М.

ТЕРМОПРУЖНІСТЬ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛ ІЗ ПРОСТОРОВИМИ ЦІЛКОМ ЗАПОВНЕНИМИ НЕСТИСЛИВОЮ РІДИНОЮ ТОНКОСТІННИМИ ПОРОЖНИНАМИ
11.30 – 12.00

Капустян В.О.,  Пишнограєв І.О.

ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ СИСТЕМАМИ, ПОВЕДІНКА ЯКИХ ОПИСУЄТЬСЯ ПАРАБОЛО-ГІПЕРБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ З НЕЛОКАЛЬНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

Перерва. Кава-брейк 12.00 – 12.30

12.30 – 13.10

Белозьоров В.Є.

CHAOS IN  ESSENTIALLY  SINGULAR  LORENZ-LIKE 3D DYNAMICAL SYSTEMS

13.10 – 13.30

Біляєв М.М. Кириченко П.С.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСАХ

13.30 – 13.50

Книш Л.І., Давидов В.І.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

Обідня перерва. 14.00 – 15.00

Секційні засідання

Секція 1. Сучасні проблеми теорії диференціальних рівнянь та динамічних систем.
Секція 2. Проблеми оптимізації та оптимального керування складними системами.

Палац студентів ДНУ, мала зала, 15.00 – 17.00

1 Зайцев В.Г.
О реализации численного метода реконструкции ОДУ по временному ряду
2 Ясько М.М.
Граничні інтегральні представлення для векторного рівняння Гельмгольця
3 Волянский Р.С., Волянская Н.В.
Преобразование траекторий движения двузмассовой упруго-диссипативной системы к форме Бруновского
4 Меньшиков Ю.Л.
Особенности постановки обратных задач для дифференциальных уравнений
5 Волянский Р.С., Порозова А.М., Садовой А.В.
Приведение уравнений Дуффинга к форме Бруновского
6 Евдокимов Д.В., Поляков Н.В.
Фундаментальное решение одного самосопряженного дифференциального уравнения эллиптического типа
7 Зубарев Н.С., Кравец В.В.,  Кравец Вл.В.
Аналитическое решение дифференциальных уравнений Колмогорова для асимметричной цепи Маркова с четырьмя состояниями
8 Красніков К.С.
Математична модель ковшової обробки сталевого розплаву дротом під час продування інертним газом
9 Покутний О.О.
Експоненційна дихотомія та нескінченновимірний хаос
10 Турчин Е.В., Сейфутдинова Е.С.
Прогнозирование одного экономического  временного ряда

Секція 3. Аерогідромеханіка та тепломасоперенос в технологічних процесах та енергетичечних установках, екологічна безпека.
Секція 4. Чисельні та аналітичні методи аерогідромеханіки та теплопереносу.
Секція 5. Прикладні задачі термомеханіки.
Секція 6. Проблеми енергетики і альтернативної енергетики, розповсюдження забруднень.

Палац студентів ДНУ, кімната 12, 15.00 – 17.00

1 Редчиц Д.А.
Численное моделирование физических процессов при турбулентном обтекании транспортного средства
2 Крашаница Ю.А.
Векторно-тензорный анализ и дифференциальные формы, теория потенциала и метод граничных интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики
3 Марчук М.В., Харченко В.М., Хом’як М.М., Пакош В.С.
Дослідження міцності з’єднання шаруватих композитних оболонок за термосилових навантажень з використанням тривимірних скінченно-елементних моделей
4 Гоман О.Г., Катан В.А., Клим В.Ю.
О применении аналитических функций для решения задач гидромеханики
5 Бучарский В.Л.
Высокоточные гибридные схемы интегрирования по времени для решения гиперболических уравнений в частных производных
6 Марчук М.В., Клименко Д.В., Харченко В.М., Хом’як М.М., Лопух Н.Б.
Скінченно-елементний аналіз контакту між корпусом балона високого тиску та композитною оболонкою з урахуванням гіперпружного прошарку
7 Тонкошкур И.С.
Взаимодействие двухслойной жидкой пленки с газовым потоком
8 Перехрест В.І.
Застосування вихрової теорії до дослідження еволюції та форм галактик
9 Дробенко Б.Д., Калиняк Б.М., Кушнір Р.М., Попович В.С., Ракоча І.І.
Аналітико-числові методи визначення термопружного стану довгих термочутливих шаруватих порожнистих циліндричних тіл
10 Абрамовский Е.Р.
Оn the some new directions in further development of wind energy production in Ukrainе

Четвер, 29 вересня

Секційні засідання

Секція 1. Сучасні проблеми теорії диференціальних рівнянь та динамічних систем.
Секція 2. Проблеми оптимізації та оптимального керування складними системами.

Палац студентів ДНУ, мала зала, 10.00 – 15.00

1 Kogut P.I., Putchenko А.O.
On Approximate Solutions to One Class of Non-Linear Dirichlet Elliptic Boundary Value Problems
2 Громов В.А.
Бифуркационная картина нелинейной краевой задачи для уравнения Кармана
3 Kogut P.I., Tkachenko P.I.
On optimal control problems for nonlinear elliptic equations with variable p(x)-Laplacian
4 Капустян О.В., Касьянов П.О.
Якісний та чисельний аналіз однієї моделі неньютонівської рідини
5 Коляса Л. І., Мохонько А.З., Мохонько В.Д.
Про порядок зростання розв'язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження
6 Денисов С.В., Семенов В.В.
Новые алгоритмы для вариационных неравенств и операторных включений
7 Гарт Л.Л., Киселева Е.М., Поляков Н.В.
Об одной модификации итерационного процесса, подобного методу Ньютона, для решения квазилинейного эллиптического уравнения
8 Кузь А.М.
Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами
9 Купенко О.П.
On Existence of Optimal Controls in Coefficients For Ill-Posed Nonlinear Elliptic Dirichlet Boundary Value Problems with Anisotropic p-Laplacian
10 Веклич Р.А.
Задача оптимального керування початковими умовами для параболічних систем з дробовою похідною Капуто
11 Balanenko I.G.,  Gorbonos  S.O. Kogut P.I.
On optimal control problems in coefficients for non-linear elliptic equation with anisotropic p-Laplacian and an inverse-square potential
12 Козакова Н.Л.
Нелінійна поведінка шару, що лежить на пружному напівпросторі
13 Горбонос С.О.
Про розв’язки однієї задачі оптимального керування параболічними рівняннями
14 Донгаузер I.О., Карнаух Є.В.
Асимптотична поведінка розв'язку одного стохастичного диференціального рівняння
15 Приходько О.С., Сясєв А.В.
Застосування удосконаленого методу функції Гріна до розв'язання крайових задач для рівняння Лапласа

Секція 3. Аерогідромеханіка та тепломасоперенос в технологічних процесах та енергетичечних установках, екологічна безпека.
Секція 4. Чисельні та аналітичні методи аерогідромеханіки та теплопереносу.
Секція 5. Прикладні задачі термомеханіки.
Секція 6. Проблеми енергетики і альтернативної енергетики, розповсюдження забруднень.

Палац студентів ДНУ, кімната 12, 10.00 – 15.00

1 Гичёв Ю.А., Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Классификация пульсаторов в энергетических и технологических процессах
2 Макаренков Е.А., Матяш М.В.
Решение задачи о распространении тепла в круговом конечном цилиндре с заданной начальной температурой
3 Кириченко Р.О.
Mathematical modeling and investigation of heat conduction processes in the friction junctions at high speed heating
4 Русакова Т.И.
Численное исследование обтекания гладкого профиля в потоке идеальной жидкости
5 Сохацький А.В., Іванисенко І.С.
Моделювання руху транспортних апаратів поблизу шляхової структури
6 Стояновский М.А., Кочубей А.А., Евдокимов Д.В.
Асимптотическая математическая модель аблирующего теплозащитного покрытия
7 Карпо А.А.
Снос пыли при транспортировке угля железнодорожным транспортом
8 Шульга Р.А., Кочубей А.А., Евдокимов Д.В.
Гидродинамическое взаимодействие паровых пузырьков в жидкости при малых числах Рейнольдса
9 БожкоВ.С.
Новый эмпирический подход к моделированию местных ветровых характеристик
10 Кириченко Р.В., Беляев Н.Н., Славинская Е.С.
Численное моделирование загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта
11 Сясев В.А., Cелезнёва И.В.
Распределение давления газа в пористой твёрдой стенки в процессе его газопроницаемости
12 Ступак М.Ю., Гичёв Ю. А.,Мацукевич М.Ю.
Результаты расчета собственных колебаний сталеразливочных ковшей

П’ятниця, 30 вересня

Секційні засідання

Секція 2. Проблеми оптимізації та оптимального керування складними системами.
Секція 3. Аерогідромеханіка та тепломасоперенос в технологічних процесах та енергетичечних установках, екологічна безпека.
Секція 4. Чисельні та аналітичні методи аерогідромеханіки та теплопереносу.
Секція 5. Прикладні задачі термомеханіки.
Секція 6. Проблеми енергетики і альтернативної енергетики, розповсюдження забруднень.

Палац студентів ДНУ, кімната 12, 10.00 – 15.00

1 Топчій Р.О., Сясєв А.В.
Про застосування теорії інтегральних рівнянь до розв’язання задач термов’язкопружності у випадку нелінійного закону повзучості
2 Белова О.В., Кагадий Т.С., Щербина И.В.
Об эффективности использования асимптотических методов
3 Мацукевич М.Ю. , Гичёв Ю.А., Ступак М.Ю.
Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде разогрева сталеразливочных ковшей
4 Оладипо Мутиу Олатойе, Беляев Н.Н.
Экологические проблемы транспортировки сыпучих грузов железнодорожным транспортом
5 Приходько А.А., Арсенюк М.С.
Математическое и экспериментальное моделирование аэродинамических характеристик беспилотника
6 Берчун Я.О.
Початково-крайова задача з оцінки напружено-деформованого стану дренажної галереї
7 Николин С.А.
Некоторые новые соотношения в расчетах скачков уплотнения и волн разрежения при сверхзвуковом течении газа
8 Клименков О.А.
Особенности применения БПЛА для аэрофотосъемки оползнеопасных территорий
9 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Экспериментальное определение резонансных частот в муфеле электропечи
10 Книш П.Ю., Лобода В.В.
Нагріте включення на межі поділу двох матеріалів
11 Приходько А.А., Алексеенко С.В.
Математическое моделирование процессов обледенения летательных аппаратов
12 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Результаты расчета собственных колебаний сталеразливочных ковшей
13 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Исследование характеристик пульсатора с цилиндрическим прерывателем потока газа
14 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде сушки сталеразливочных ковшей
wpDiscuz