• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_conf_ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Поляков М.В. – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф., ректор ДНУ ім. О.Гончара

Співголови:

Пилипенко О.В. – чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф., директор ІТМ НАНУ-ДКАУ
Сиренко В.Н. – заступник Головного конструктора ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», к.т.н.

Члени програмного комітету:

Грінченко В.Т. – академік НАНУ, д.ф.-м.н., директор Інституту гідромеханіки НАНУ
Кушнір Р.М. – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф., директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАНУ
Тимошенко В.І. – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф., заст. директора ІТМ НАНУ-ДКАУ
Кочубей О.О. – д. ф.-м. н., проф., перший проректор ДНУ ім. О. Гончара
Кісельова О.М. – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (Дніпропетровськ)
Наконечний О.Г. – д.ф.-м.н., проф., президент Академії Наук Вищої Школи України (Київ)
Пташник Б.Й. – чл.-кор. НАНУ, д. ф.-м. н., проф. (Львів)
Чикрій А.О. – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (Київ)
Абрамов Г. С. – к.ф.-м.н., (Херсон)
Беляєв М.М. – д. т. н., проф. (Дніпропетровськ)
Білозьоров В.Є. – д.ф.-м.н., проф. (Дніпропетровськ)
Гоман О.Г. – д. ф.-м. н., проф. (Дніпропетровськ)
Капустян В.О. – д.ф.-м.н., проф. (Київ)
Касьянов П.О. – д.ф.-м.н. (Київ)
Когут П.І. – д.ф.-м.н., проф. (Дніпропетровськ)
Коробов В.І. – д. ф.-м. н., проф. (Харків)
Крашаница Ю.О. – д.т.н., проф. (Харків)
Плотніков А.В. – д.ф.-м.н., проф. (Одеса)
Приходько О.А. – д. ф.-м. н., проф. (Дніпропетровськ)
Рудакова Г.В. – д.т.н., проф. (Херсон)
Самохвалов С.Є. – проф., д.ф.-м.н., (Дніпродзержинськ)
Семенов В.В. – д.ф.-м.н., проф. (Київ)
Станжицький О.М. – д.ф.-м.н., проф. (Київ)
Тичинін В.А. – д.ф.-м.н., проф. (Дніпропетровськ)
Хомченко А.Н. – д.ф.-м.н., проф. (Миколаїв)


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: проф. Хамініч Олександр Васильович – декан механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, к.ф.-м.н., проф.
Заступники голови:
Когут Петро Ілліч – завідувач кафедри диференціальних рівнянь, д. ф.-м. н., проф.
Книш Людмила Іванівна − завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу, д.т.н., проф.

Члени оргкомітету:
Сясєв Андрій Валерійович, к.ф.-м.н., доц.
Клим Вікторія Юріївна, к.т.н., доц.
Баланенко Ірина Григорівна, к.ф.-м.н., ст. викл.

wpDiscuz