• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Перше інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

Інститут технічної механіки НАНУ-ДКАУ

Державне підприємство «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М.К.Янгеля»

Херсонський національний технічний університет

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

герб_ДНУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Всеукраїнська наукова конференція

«Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу»

28-30 вересня 2016 г.
Дніпропетровськ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу».

У травні 2016 року член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Вікторович Поляков відзначає своє 70-річчя. З нагоди ювілею М. В. Полякова, який є одним з провідних учених України з прикладних та фундаментальних питань теорії рідин і газів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводить 28-30 вересня 2016 року у Дніпропетровську Всеукраїнську наукову конференцію «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу» для обговорення перспектив розвитку теорії диференціальних рівнянь та окремих її напрямів, нових наукових досліджень в цій області, використання фундаментальних здобутків математичної науки до розв’язання важливих прикладних проблем механіки рідини, газу та плазми, теорії тепло- та енергопереносу, обміну науковими результатами та ідеями, встановлення перспективних науково-практичних контактів, обговорення питань підготовки фахівців в галузі фундаментальної та прикладної математики, зокрема, теорії наближень, обчислювальних методів аерогідромеханіки та теплообміну.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасні проблеми теорії диференціальних рівнянь та динамічних систем.
  2. Проблеми оптимізації та оптимального керування складними системами.
  3. Аерогідромеханіка та тепломасоперенос в технологічних процесах та енергетичечних установках, екологічна безпека.
  4. Чисельні та аналітичні методи аерогідро-механіки та теплопереносу.
  5. Прикладні задачі термомеханіки.
  6. Проблеми енергетики і альтернативної енергетики, розповсюдження забруднень.

УМОВИ УЧАСТІ

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Для участі у конференції необхідно зареєструватись не пізніше 10 вересня 2016 року.

На кожного учасника (автора) заявка заповнюється окремо і надсилається до на офіційний e-mail конференції. Зареєструватися та заповнити текст заявки можна також на офіційній сторінці конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок включає: участь у роботі конференції, публікацію тез доповідей, отримання повного комплекту матеріалів, організаційні витрати (послуги транспорту та зв’язку, технічне забезпечення та інше) і  складає: для студентів та аспірантів – 150 грн., для інших учасників – 250 грн.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів до початку роботи конференції.

За результатами представлених на конференції доповідей будуть надані рекомендації для їх публікації в наукових журналах «Вісник Дніпропетровського університету. Моделювання», «Вісник Дніпропетровського університету. Механіка», що є внесеними до переліку наукових фахових видань МОНУ, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні  науки, технічні науки).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку тези обсягом 1-2 сторінки, набрані в редакторі MS Word,  формат А4, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт.
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см).
У верхньому лівому кутку жирним шрифтом указати УДК.
Назва доповіді друкується великими літерами по центру (жирний шрифт, 14 пт).
Після назви по центру вказати авторів доповіді: ініціали, прізвище, з нового рядку курсивом назву організації, де працюють автори. Одного із авторів вказати для листування за допомогою виноски (з електронною адресою).
Через рядок друкується текст доповіді через 1 інтервал. Формули виконуються у редакторі формул, розташовуються по центру.
Рисунки монтуються в текст доповіді. Після доповіді приводиться список літератури. Зразок оформлення знаходиться на сторінці конференції.

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ

10.09.2016 – кінцевий термін надсилання заявок на участь у конференції, матеріалів доповідей, копій платіжних доручень;

20.09.2016 – кінцевий термін розсилання запорошень учасникам конференції;

28.09.2016 – реєстрація учасників і початок роботи конференції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

(+38097) 589-48-19- Сясєв Андрій Валерійович

(+38067) 52-52-615- Клім Вікторія Юріївна

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

http://kdr.dp.ua/uk/drpat-2016-uk

ОФІЦІЙНИЙ E-MAIL КОНФЕРЕНЦІЇ:

 drpat2016@i.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Організаційний комітет
Всеукраїнської наукової конференції
«Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу»,
кафедра диференціальних рівнянь,
кафедра аерогідромеханіки і енергомасопереносу Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара пр. Гагаріна 72,
м.Дніпропетровськ, 49010, Україна

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Назва доповіді __________________________

Автор(и) _______________________________

Назва секції ____________________________

Відомості про кожного з учасників (авторів)

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По батькові ____________________________

Наук. ступінь, вч. звання _________________

Посада ________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

Поштова адреса _________________________

_______________________________________

Контактний телефон _____________________

E-mail _________________________________

Чи плануєте Ви відвідати конференцію особисто? ________________________________

Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, секційною, стендовою (потрібне підкреслити)

Якщо Ви не плануєте відвідати конференцію особисто, вкажіть номер відділення НОВОЇ ПОШТИ, на який ми вишлемо Ваш примірник матеріалів конференції. 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У НАШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ!

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF

wpDiscuz