• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Дисципліни, що викладаємо

Дисципліни спеціалізації для бакалаврів

Напрям підготовки: 6.040201 Математика.

Кваліфікація: Бакалавр з математики, стажист – дослідник в галузі математики.

 1. Аналітична теорія диференціальних рівнянь і спеціальних функцій.
 2. Варіаційні методи математичної фізики.
 3. Геометрична теорія диференціальних рівнянь.
 4. Гіперболiчнi закони збереження.
 5. Диференціальні рівняння.
 6. Інформатика та програмування.
 7. Математична обробка даних.
 8. Математичні моделі в природничих науках.
 9. Методи оптимізації та варіаційне числення.
 10. Методи розв’язання нелінійних крайових задач.
 11. Нелінійні рівняння математичної фізики.
 12. Основи теорії лінійного та нелінійного програмування.
 13. Основи теорії усереднення диференціальних операторів.
 14. Рівняння математичної фізики.

Дисципліни спеціалізації для спеціалістів

Спеціальність: 7.04020101 Математика.

Кваліфікація: Спеціаліст з математики, математик.

 1. Методологія та організація наукових досліджень.
 2. Обернені задачі для диференціальних рівнянь.
 3. Теорія оптимального керування процесами.

Дисципліни спеціалізації для магістрів

Спеціальність: 8.04020101 Математика.

Кваліфікація: Магістр з математики, математик, викладач вищого навчального закладу.

 1. Методи ідентифікації динамічних систем.
 2. Методи комп’ютерної обробки економічної інформації.
 3. Методологія та організація наукових досліджень.
 4. Обернені задачі для диференціальних рівнянь.
 5. Оптимальне керування системами з розподіленими параметрами.
 6. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності.
 7. Теорія оптимального керування процесами.
Крім цього, викладачі кафедри диференціальних рівнянь забезпечують викладання таких дисциплін:
 1. Вища математика — хімічний факультет; факультет біології, екології та медицини.
 2. Основи вищої математики — факультет біології, екології та медицини.
 3. Математика для економістів: вища математика — економічний факультет.
 4. Математичні методи в біології — факультет біології, екології та медицини.
 5. Математичні методи в психології — факультет психології.
 6. Медична інформатика — факультет біології, екології та медицини.
 7. Обчислювальна математика та програмування — факультет біології, екології та медицини.
 8. Основи інформатики — факультет біології, екології та медицини.
 9. Поглиблене вивчення вищої математики — хімічний факультет.
 10. Диференціальні рівняння — механіко-математичний факультет.
 11. Математична фізика — фізико-технічний факультет.
 12. Інформатика — історичний факультет.
 13. Інформатика та системологія — факультет біології, екології та медицини.
wpDiscuz