• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

12.04.2017  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к. ф.-м. наук, доцент Громов Василь Олександрович (кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара)

Тема доповіді: «Про один підхід до розв’язання нелінійних еліптичних рівнянь типа Кармана».

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

14.02.2017  ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: Рєвіна Тетяна Володимирівна (Національний технічний університет «ХПІ»)

Тема доповіді: «Позиційний синтез для робастних лінійних систем».

Початок семінару о 12.00., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

21.04.2016  ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: асистент кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ “КПІ” Пишнограєв Іван.

Тема доповіді: «Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами».

Початок семінару о 13.30., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

St_Seminar_ua

«Актуальні питання комп’ютерної обробки інформації»

16.03.2016 ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Руководитель семинара: к.ф.-м.н. І.Г. Баланенко

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Установка системи з нуля. Попередній збір інформації. Створення завантажувальної флешки. Форматування і розмітка дисків. Тонка настройка Windows. WPI – постінсталл, популярні збірки. Створення образів системи за допомогою програми Acronic.

Файлова структура. Організація логічних дисків і правила зберігання інформації. Робота в режимі командного рядка: доступ до прихованих і системних файлів, запуск від імені системи, групові операції, програмування в потоках.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

10.03.2016  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к.ф-м.н., доц. Рубан В.І.

Тема доповіді: «Аналітичні та чисельні моделі динамічних систем».

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

“Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”

18.02.2016 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к.ф-м.н., доц. Перехрест В.І.

Тема доповіді: «Космогонічні аспекти вихрової гідродинаміки: темна енергія та темна матерія в космосі».

Початок семінару о 14.00., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань."

Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.