• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

12.04.2017  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к. ф.-м. наук, доцент Громов Василь Олександрович (кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара)

Тема доповіді: «Про один підхід до розв’язання нелінійних еліптичних рівнянь типа Кармана».

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

14.02.2017  ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: Рєвіна Тетяна Володимирівна (Національний технічний університет «ХПІ»)

Тема доповіді: «Позиційний синтез для робастних лінійних систем».

Початок семінару о 12.00., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

21.04.2016  ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: асистент кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ “КПІ” Пишнограєв Іван.

Тема доповіді: «Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами».

Початок семінару о 13.30., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

St_Seminar_ua

«Актуальні питання комп’ютерної обробки інформації»

16.03.2016 ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Руководитель семинара: к.ф.-м.н. І.Г. Баланенко

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Установка системи з нуля. Попередній збір інформації. Створення завантажувальної флешки. Форматування і розмітка дисків. Тонка настройка Windows. WPI – постінсталл, популярні збірки. Створення образів системи за допомогою програми Acronic.

Файлова структура. Організація логічних дисків і правила зберігання інформації. Робота в режимі командного рядка: доступ до прихованих і системних файлів, запуск від імені системи, групові операції, програмування в потоках.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

10.03.2016  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к.ф-м.н., доц. Рубан В.І.

Тема доповіді: «Аналітичні та чисельні моделі динамічних систем».

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Logo_seminar_uk

“Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”

18.02.2016 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к.ф-м.н., доц. Перехрест В.І.

Тема доповіді: «Космогонічні аспекти вихрової гідродинаміки: темна енергія та темна матерія в космосі».

Початок семінару о 14.00., 14 корпус, ауд. 514.

Continue Reading

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання."

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.
Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.