• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Вибрані публікації

  1. Menshikov, Yu., Identification of Rotor Unbalance as Inverse Problem of Measurement. Advances in Pure Mathematics, 2013, 3, 20-25. DOI: 10.4236/apm.2013.39A1004
Анотація

In this paper, the problem of identification of the characteristics of the rotor unbalance on two supports is investigated as the inverse problem of measurement. The vibration of rotor supports in two mutually perpendicular directions used as the initial information. The inverse problem is considered, taking into account the error of the mathematical description of rotor-bearings system. To obtain estimates of real unbalance characteristics, the hypothesis as to the exact solutions is applied. The method of Tikhonov regularization is used to obtain stable results. Test calculations are given to illustrate the proposed approach.


  1. Menshikov, Yu., Inverse problems for dynamic systems: classification and solution methods. Journal Advances in Pure Mathematics, 2013, v.3, n.4, p.390-393.
Анотація

The inverse problems for dynamic systems the motions of which are described by system of the ordinary differential equations are examined. The classification of such type of inverse problems is given. It was shown that inverse problems can be divided into two types: synthesis inverse problems and inverse problems of measurement (recognition). Each type of inverse problems requires separate approach to statements and solution methods. The regularization method for obtaining of stable solution of inverse problems was suggested. In some cases, instead of recognition inverse problems solution can be used the estimation of solution. Within the framework of this approach two practical inverse problems of measurement are considered.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wpDiscuz

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань."

Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.