• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Вибрані публікації

  1. Menshikov, Yu., Identification of Rotor Unbalance as Inverse Problem of Measurement. Advances in Pure Mathematics, 2013, 3, 20-25. DOI: 10.4236/apm.2013.39A1004
Анотація

In this paper, the problem of identification of the characteristics of the rotor unbalance on two supports is investigated as the inverse problem of measurement. The vibration of rotor supports in two mutually perpendicular directions used as the initial information. The inverse problem is considered, taking into account the error of the mathematical description of rotor-bearings system. To obtain estimates of real unbalance characteristics, the hypothesis as to the exact solutions is applied. The method of Tikhonov regularization is used to obtain stable results. Test calculations are given to illustrate the proposed approach.


  1. Menshikov, Yu., Inverse problems for dynamic systems: classification and solution methods. Journal Advances in Pure Mathematics, 2013, v.3, n.4, p.390-393.
Анотація

The inverse problems for dynamic systems the motions of which are described by system of the ordinary differential equations are examined. The classification of such type of inverse problems is given. It was shown that inverse problems can be divided into two types: synthesis inverse problems and inverse problems of measurement (recognition). Each type of inverse problems requires separate approach to statements and solution methods. The regularization method for obtaining of stable solution of inverse problems was suggested. In some cases, instead of recognition inverse problems solution can be used the estimation of solution. Within the framework of this approach two practical inverse problems of measurement are considered.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wpDiscuz

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь видається науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання."

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.
Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.