• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications)

На кафедрі диференціальних рівнянь постійно працює науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”, на якому виступають з доповідями не тільки співробітники, аспіранти та талановиті студенти факультету, а й науковці з усієї України. За результатами таких доповідей формується одна із серій наукового журналу “Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань” (Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications).

workshop-icon

Наукове видання “Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications” (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов’язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов’язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв’язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал “Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications” друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2018 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

 • National Library of Ukraine Vernadsky
 • Google Schoolar (h-індекс = 5)
 • OAJI (Open Academic Journals Index) (Impact Factor 0.201)
 • Universe Impact Factor (Impact Factor 28.4587)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • MAIR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (ICDS = 4)
 • RDP (Registered Data Providers)
 • CrossRef (Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency)
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus International (ICV 2015: 64.2)
 • JICI (Journal`s International Compliance Index project) (JIC Index=0.33)
Більш детальна інформація та архів усіх випусків на офіційному сайті видання.

Офіційний сайт видання: http://model-dnu.dp.ua

wpDiscuz