• Українська
 • Русский
 • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Вісник ДНУ: Моделювання

На кафедрі диференціальних рівнянь постійно працює науковий семінар “Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання”, на якому виступають з доповідями не тільки співробітники, аспіранти та талановиті студенти факультету, а й науковці з усієї України. За результатами таких доповідей формується одна із серій наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету”– Серія Моделювання.

workshop-icon

Науковий журнал “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання” друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування», який щорічно друкувався у період з 1968 по 2008 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 №747 журнал внесено (поновленно) до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки) за спеціальностями: 113 – прикладна математика (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетика, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Журнал видається 1 раз на рік.

Викладено результати наукових досліджень із сучасних питань математичної фізики, теорії оптимального керування рівняннями у частинних похідних, якісного аналізу динамічних систем, а також їх застосування в задачах математичного моделювання фізичних процесів.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

 • National Library of Ukraine Vernadsky
 • Google Schoolar (h-індекс = 5)
 • OAJI (Open Academic Journals Index) (Impact Factor 0.201)
 • Universe Impact Factor (Impact Factor 28.4587)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • MAIR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (ICDS = 3.8)
 • RDP (Registered Data Providers)
 • CrossRef (Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency)
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus International (ICV 2015: 64.2)
 • JICI (Journal`s International Compliance Index project) (JIC Index=0.33)
Більш детальна інформація та архів усіх випусків на офіційному сайті видання.

Офіційний сайт видання: http://model-dnu.dp.ua

wpDiscuz