• Українська
 • Русский
 • English
header_en_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Methodological Support

До вашої уваги пропонується список (на мові оригиналу) підручників, навчальних посібників, методичних розробок, конспектів лекцій і т.ін., які можуть бути вам корисними при вивченні різних дисциплін.

 1. Peter I. Kogut, Günter R. Leugering Optimal Control Problems for Partial Differential Equations on Reticulated Domains — Systems & Control: Foundations & Applications, DOI 10.1007/978-0-8176-8149-4, © Springer Science+Business Media, LLC 2011, 636с.
 2. Борщ В.Л. Задание для самостоятельной работы по предмету ”Гиперболические законы сохранения“ для специальности ”Математика“, 5–й семестр [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 25с.
 3. Борщ В.Л. Задание для самостоятельной работы по предмету ”Гиперболические законы сохранения“ для специальности ”Математика“, 6–й семестр [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 9с. pdf_2
 4. Борщ В.Л. Задание для самостоятельной работы к модулю №1 по УМФ для специальностей ”Математика“ и ”Статистика“ (5-й семестр) [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 58с. pdf_2
 5. Борщ В.Л. Задание для самостоятельной работы к модулю №2 по УМФ для специальностей ”Математика“ и ”Статистика“ (5-й семестр) [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 30с. pdf_2
 6. Веселовський В.Б., Дреус А.Ю., Сясєв А.В. Математичне моделювання та методи розрахунку теплотехнологічних процесів. ‒ Д.: Вид-во ДНУ. ‒ 2004, 248 с.
 7. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. — СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. — 336с. pdf_1
 8. Когут П.І. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни “Методи та алгоритми прийняття рішень” [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 32с. pdf_2
 9. Когут П.І. Методи опуклої оптимізації. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методи оптимізації та варіаційне числення” [Электронный вариант] — Д.: КДР ДНУ, 2015, 21с. pdf_2
 10. Когут О.П., Когут П.І., Рядно О.А. Оптимізація в нелінійних еліптичних крайових задачах: Монографія — Д.: ДДФА, 2010. — 236с. pdf_1
 11. Макаренков Є.А., Сясєв А.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Вища математика” (розділ “Подвійний та криволінійний інтеграли”) для студентів усіх спеціальностей. ‒ Д.: НМетАУ. ‒ 2002, 52 с. pdf_2
 12. Макаренков Є.А., Матяш М.В., Сясєв А.В. Практикум iз курсу «Вища математика». Диференцiальне числення функцiй однiєї змiнної ‒ Д.: ДНУ. ‒ 2017, 80 с. pdf_2
 13. Пашковська Н.Д., Меньшиков Ю.Л. Посібник до вивчення курсу “Теорія оптимального керування процесами” — Д.: РВВ ДНУ, 2007. 32с. pdf_2
 14. Поляков М.В., Качан В.З., Баланенко І.Г.Лабораторні роботи з курсу “Методи комп’ютерної обробки інформацшї” та методичні вказівки до їх виконання — Д.: РВВ ДНУ, 2003. 59с.pdf_2
 15. Поляков М.В., Совіт Ю.П., Платонова І.Є. Лабораторний практикум із математичних методів у біології. Основи статистики — Д.: РВВ ДНУ, 2011. 80с. pdf_2
 16. Совіт Ю.П., Платонова І.Є. Задачі до дисциплін “Математичні методи в біології” і “Медична інформатика”– Д.: РВВ ДНУ, 2012. 64с. pdf_2
 17. Сясєв А.В. Конспект лекцій із курсу Вища математика. Диференціальні рівняння першого порядку. — Д.: РВВ ДНУ, 2012. 44с. pdf_2
 18. Сясєв А.В. Вища математика. Розділ “Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи диференціальних рівнянь”: Конспект лекцій. — Д.: НМетАУ, 2005. 44с. pdf_2
 19. Сясєв А.В. Диференціальні рівняння: Навч. посіб. (Гриф МОНУ) – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 358 с. pdf_1
 20. Сясєв А.В. Вступ до системи MathCAD: Навч. посіб. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 105 с. pdf_1
 21. Баланенко І.Г., Босенко Т.М. Математичні методи в природничих науках. Методичний посібник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2012. – 83 с. pdf_1
wpDiscuz