• Українська
  • Русский
  • English
header_en_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

Participants

Information updated on 16/09/2016 at 18.14

Tables have filled on the report’s language!!!

I. Partial differential equations and dynamical systems

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

 

1

 

Коляса Любов Іванівна

 

НУ "Львівська політехніка"

 

Про порядок зростання розв'язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження

 

А.З.Мохонько, В.Д.Мохонько

 

2

 

Yuri Melnikov

 

Middle Tennessee State University, USA

 

Construction of computer-friendly representations of Green's functions for applied partial differential equations

 

Max Melnikov,
Volodymyr Borodin

 

3

 

Красніков Кирил Сергійович

 

аспірант Дніпродзержинського державного технічного університету

 

Математична модель ковшової обробки сталевого розплаву дротом під час продування інертним газом

 

 

4

 

Капустян Олексій Володимирович

 

КНУ ім. Т. Шевченка

 

Якісний та чисельний аналіз однієї моделі неньютонівської рідини

 

П.О. Касьянов

 

5

 

Белозьоров Василь Євгенович

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Chaos in essentially singular LORENZ-LIKE 3D dynamikal systems

 

 

6

 

Меньшиков Юрий Леонидович

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Особенности постановки обратных задач для дифференциальных уравнений

 

 

7

 

Кузь Антон Мирославович

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

 

Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами

 

 

8

 

Зайцев Вадим Григорьевич

 

ДНУ им. О. Гончара

 

О реализации численного метода реконструкции ОДУ по временному ряду

 

 

9

 

Громов Василий Александрович

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Бифуркационная картина нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана

 

 

10

 

Ясько Микола Миколайович

 

ДНУ ім. О. Гончара

 

Граничні інтегральні представлення для векторного рівняння Гельмгольця

 

11

Донгаузер Iлля Олександрович

студент ДНУ ім. Олеся Гончара

Асимптотична поведінка розв’язку стохастичного диференціального рівняння

12

Карнаух Євген Володимирович

ДНУ ім. Олеся Гончара

13

Поляков Николай Викторович

ДНУ им. О. Гончара

Фундаментальное решение одного самосопряженного дифференциального уравнения эллиптического типа

14

Евдокимов Дмитрий Васильевич

ДНУ им. Олеся Гончара

 

15

 

Поляков Николай Викторович

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Об одной модификации итерационного процесса, подобного методу Ньютона, для решения квазилинейного эллиптического уравнения

 

Е.М.Киселева, Л.Л.Гарт

 

16

 

Покутний Олександр Олексійович

 

Інститут математики НАН України

 

Експоненціальна дихотомія та нескінченновимірний хаос

 

 

17

 

Приходько Ольга Станіславівна

 

магістр ДНУ ім. О.Гончара

 

Застосування удосконаленого методу функції Гріна до розв'язання крайових задач для рівняння Лапласа

 

А.В. Сясєв

 

18

 

Кравец Виктор Владимирович

 

Государственное ВУЗ "Национальный горный университет"

 

Аналитическое решение дифференциальных уравнений Колмогорова для асимметричной цепи Маркова с четырьмя состояниями

 

Вл.В. Кравец, Н.С. Зубарев

 

19

 

Козакова Наталія Леонідівна

 

ДНУ ім.О.Гончара

 

Нелінійна поведінка шару, що лежить на пружному напівпросторі

 

The Section I consists from 18 participants and 17 reporets

II. Optimization and optimal control problems for systems with distributed parameters

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

1

Денисов Сергей Викторович

Ф-т кибернетики, КНУ имени Тараса Шевченко

Новые алгоритмы для вариационных неравенств и операторных включений

2

Семенов Владимир Викторович

ф-т кибернетики, КНУ имени Тараса Шевченко

 

3

 

Клименков Олег Анатольевич

 

аспирант, Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины

 

Особенности применения БПЛА для аэрофотосъемки оползнеопасных территорий

 

 

4

 

Берчун Ярослав Олександрович

 

аспірант, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України

 

Початково-крайова задача з оцінки напружено-деформованого стану дренажної галереї

 

 

5

 

Когут Петро Ілліч

 

ДНУ им. О. Гончара

 

On optimal control problems for nonlinear elliptic equations with variable p(x)-Laplacian

 

P.I. Tkachenko

 

On Approximate Solutions to One Class of Non-Linear Dirichlet Elliptic Boundary Value Problems

 

A.O. Putchenko

 

6

 

Купенко Ольга Петрівна

 

Національний гірничий університет

 

On Existence of Optimal Controls in Coefficients For Ill-Posed Nonlinear Elliptic Dirichlet Boundary Value Problems with Anisotropic p-Laplacian

 

7

Капустян Володимир Омелянович

НТУУ "КПІ"

Задачі оптимального керування розподіленими системами, поведінка яких описується параболо-гіперболічним рівнянням з нелокальними крайовими умовами

8

Пишнограєв Іван Олександрович

НТУУ "КПІ"

9

Волянский Роман Сергеевич

Днепродзержинский государственный технический университет

Преобразование траекторий движения двухмассовой упруго-диссипативной системы к форме БРУНОВСКОГО

10

Волянская Нина Викторовна

Днепродзержинский государственный технический университет

11

Турчин Евгений Валерьевич

ДНУ им. Олеся Гончара

Прогнозирование одного экономического временного ряда

12

Сейфутдинова Елена Сергеевна

студентка ДНУ им. Олеся Гончара

 

13

 

Баланенко Ірина Григорівна

 

ДНУ ім. О.Гончара

 

On optimal control problems in coefficients for non-linear elliptic equation with anisotropic p-Laplacian and an inverse-square potential

 

S.O. Gorbonos,
P.I. Kogut

 

14

 

Горбонос Світлана Олексіївна

 

ДНУ ім. О.Гончара

 

Про розв’язки однієї задачі оптимального керування параболічними рівняннями

 

15

Волянский Роман Сергеевич

Днепродзержинский государственный технический университет

Приведение уравнения Дуффинга к форме Бруновского

А.В.Садовой

16

Порозова Александра Михайловна

студентка Днепродзержинского государственного технического университета

А.В.Садовой

 

17

 

Веклич Ростислав Анатолійович

 

аспірант факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка

 

Задача оптимального керування початковими умовами для параболічних систем з дробовою похідною Капуто

 

The Section II consists from 17 participants and 13 reporets

III. Aero-hydrodynamics and heat-mass transfer in technological process and energy systems, environmental safety

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

 

1

 

Гичёв Юрий Александрович

 

НМетаУ

 

Классификация пульсаторов в энергетических и технологических процессах

 

М.Ю. Ступак,
М.Ю. Мацукевич

 

Экспериментальное определение резонансных частот в муфеле электропечи

 

Исследование характеристик пульсатора с цилиндрическим прерывателем потока газа

 

2

 

Ступак Михаил Юрьевич

 

аспирант НМетаУ

 

Разработка способа пульсационно-резонансного сжигания топлива в процессах сушки и разогрева сталеразливочных ковшей

 

Ю.А. Гичёв,
М.Ю. Мацукевич

 

Результаты расчета собственных колебаний сталеразливочных ковшей

 

3

 

Мацукевич Максим Юрьевич

 

студент НМетаУ

 

Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде разогрева сталеразливочных ковшей

 

Ю.А. Гичёв,
М.Ю. Ступак

 

Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде сушки сталеразливочных ковшей

4

Кириченко Павел Сергеевич

Криворожский национальный университет

Математическое моделирование загрязнения атмосферы при залповых выбросах

5

Беляев Николай Николаевич

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

 

6

 

Тонкошкур Илья Сергеевич

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Взаимодействие двухслойной жидкой пленки с газовым потоком

 

 

7

 

Шульга Роман Александрович

 

аспирант ДНУ им. О. Гончара

 

Гидродинамическое взаимодействие паровых пузырьков в жидкости при малых числах Рейнольдса

 

А.А. Кочубей,
Д.В. Евдокимов

 

8

 

Стояновский Михаил Анатольевич

 

аспирант ДНУ им. О. Гончара

 

Асимптотическая математическая модель аблирующего теплозащитного покрытия

 

А.А. Кочубей,
Д.В. Евдокимов

 

9

 

Карпо Алина Александровна

 

аспирант Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

 

Снос пыли при транспортировке угля железнодорожным транспортом

 

 

10

 

Оладипо Мутиу Олатойе

 

аспирант Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

 

Экологические проблемы транспортировки сыпучих грузов железнодорожным транспортом

 

Н.Н. Беляев

The Section III consists from 10 participants and 13 reporets

IV. Numerical and analytical methods of aero-hydrodynamics and heat-mass transfer

tr>

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

 

1

 

Приходько Александр Анатольевич

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Математическое и экспериментальное моделирование аэродинамических характеристик беспилотника

 

М.С. Арсенюк

 

Математическое моделирование процессов обледенения летательных аппаратов

 

С.В. Алексеенко

2

Белова Оксана Викторовна

НМетаУ

Об эффективности использования асимптотических методов

3

Кагадий Татьяна Станиславовна

Национальный Горный университет

4

Щербина Ирина Владимировна

НМетаУ

 

5

 

Николин Сергей Александрович

 

студент ДНУ им. О. Гончара

 

Некоторые новые соотношения в расчетах скачков уплотнения и волн разряжения при сверхзвуковом течении газа

 

 

6

 

Кириченко Радмила Олександрівна

 

аспірант ДНУ ім. О. Гончара

 

Mathematical modeling and investigation of heat conduction processes in the friction junctions at high speed heating

 

 

7

 

Русакова Татьяна Ивановна

 

ДНУ им. О.Гончара

 

Численное исследование обтекания гладкого профиля в потоке идеальной жидкости

 

 

8

 

Сясев Валерий Афанасьевич

 

ДНУ им. О.Гончара

 

Распределение давления газа в пористой твёрдой стенки в процессе его газопроницаемости

 

И.В.Cелезнёва

 

9

 

Бучарский Валерий Леонидович

 

ДНУ им. О.Гончара

 

Высокоточные гибридные схемы интегрирования по времени для решения гиперболических уравнения в частных производных

 

 

10

 

Перехрест Володимир Іванович

 

Дніпропетровский Аграрно-Економічний Університет

 

Застосування вихрової теорії до дослідження еволюції та форм галактик

 

 

11

 

Сохацький Анатолій Валентинович

 

Університет митної справи та фінансів

 

Моделювання руху транспотрних апаратів поблизу шляхової структури

 

12

Іванисенко Іван Сергійович

аспірант Університету митної справи та фінансів

 

13

 

Редчиц Дмитрий Александрович

 

Институт транспортных систем и технологий НАН Украины

 

Численное моделирование физических процессов при турбулентном обтекании транспортного средства

 

 

14

 

Гоман Олег Гаврилович

 

ДНУ им. О. Гончара

 

О применении аналитических функций для решения задач гидромеханики

 

В.Ю. Клим

15

Катан Владимир Александрович

ДНУ им. О. Гончара

В.Ю. Клим

 

16

 

Божко Виктор Сергеевич

 

аспирант ДНУ им. О.Гончара

 

Новый эмпирический подход к моделированию местных ветровых характеристик

 

 

17

 

Крашаница Юрий Александрович

 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

 

Векторно-тензорный анализ и дифференциальные формы, теория потенциала и метод интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики

 

The Section IV consists from 17 participants and 14 reporets

V. Applied problems of thermos-mechanics

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

 

1

 

Топчій Роман Олексійович

 

студент магістратури ММФ ДНУ ім. О. Гончара

 

Про застосування теорії інтегральних рівнянь до розв’язання задач термов’язкопружності у випадку нелінійного закону повзучості

 

А.В. Сясєв

2

Сулим Георгій Теодорович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Термопружність анізотропних тіл із просторовими цілком заповненими нестисливою ридиною тонкостінними порожнинами

Р.М. Пастернак

3

Пастернак Ярослав Михайлович

Луцький національний технічний університет

Р.М. Пастернак

 

4

 

Дробенко Богдан Дем’янович

 

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

 

Аналітично-числові методи визначення термопружного стану довгих термочутливих шаруватих порожнистих циліндричних тіл

 

Б.М. Калиняк, Р.М. Кушнір, В.С. Попович, І.І. Ракоча

5

Марчук Михайло Володимирович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Дослідження міцності з’єднання шаруватих композитних оболонок за термосилових навантажень з використанням тривимірних скінченно-елементних моделей

6

Харченко Володимир Миколайович

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

7

Хом'як Микола Миколайович

Львівський національний університет імені Івана Франка

8

Пакош Віра Степанівна

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

9

Марчук Михайло Володимирович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Скінченно-елементний аналіз контакту між корпусом балона високого тиску та композитною оболонкою з урахуванням гіперпружного прошарку

10

Клименко Дмитро Васильович

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

11

Харченко Володимир Миколайович

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

12

Хом'як Микола Миколайович

Львівський національний університет імені Івана Франка

13

Лопух Назар Богданович

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

 

14

 

Книш Павло Юрійович

 

Університет Нью Хемпшіра (США)

 

Нагріте включення на межі поділу двох матеріалів

 

В.В. Лобода

 

15

 

Макаренков Евгений Анатольевич

 

ДНУ им. О. Гончара

 

Решение задачи о распространении тепла в круговом конечном цилиндре с заданной начальной температурой

 

М.В. Матяш

The Section V consists from 12 participants and 7 reporets

VI. Problems of power engineering and renewable energy, water and air pollutions

Participant's name and surname

Workplace

Report title

Сo-author

1

Кныш Людмила Ивановна

ДНУ им. О. Гончара

Комплексный подход к выбору основных параметров параболоцилиндрического солнечного модуля

2

Давыдов Владимир Иванович

ДНУ им. О. Гончара

3

Кириченко Руслан Викторович

Национальный транспортный университет, г. Киев

Численное моделирование загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта

4

Беляев Николай Николаевич

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

5

Славинская Елена Сергеевна

Национальный транспортный университет, г. Киев

 

6

 

Абрамовский Евгений Романович

 

Институт транспортных систем и технологий НАН Украины

 

On the some new directions in further development of wind energi production in Ukrain

 

The Section VI consists from 6 participants and 3 reporets

In general at the conference, there are 80 participants and 67 reports

wpDiscuz