• Українська
  • Русский
  • English
header_en_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin
Logo_conf_en

Program

SCHEDULE OF PLENARY AND SECTIONAL SESSIONS

September 28-30, 2016, the Palace of students DNU

Wednesday, September 28

Registration of participants: 9.00 – 10.00, Hall of the Palace of DNU students

Plenary Session: The Palace of students DNU, Small Hall, 10.00 – 14.00

10.00 – 10.10 Открытие конференции - председатель оргкомитета, декан механико-математического факультета ДНУ им.О.Гончара, к.ф.-м.н., проф. Хаминич А.В.
10.10 – 10.20 Приветственное слово - д.ф.м.н., профессор Гоман О.Г.
10.20 – 11.00

Yuri Melnikov, Max Melnikov, Volodymyr Borodin

СONSTRUCTION OF COMPUTER-FRIENDLY REPRESENTATIONS OF GREEN'S FUNCTIONS FOR APPLIED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
11.00 – 11.30

Сулим Г.Т., Пастернак Р.М., Пастернак Я.М.

ТЕРМОПРУЖНІСТЬ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛ ІЗ ПРОСТОРОВИМИ ЦІЛКОМ ЗАПОВНЕНИМИ НЕСТИСЛИВОЮ РІДИНОЮ ТОНКОСТІННИМИ ПОРОЖНИНАМИ
11.30 – 12.00

Капустян В.О.,  Пишнограєв І.О.

ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ СИСТЕМАМИ, ПОВЕДІНКА ЯКИХ ОПИСУЄТЬСЯ ПАРАБОЛО-ГІПЕРБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ З НЕЛОКАЛЬНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

Coffee break 12.00 – 12.30

12.30 – 13.10

Белозьоров В.Є.

CHAOS IN  ESSENTIALLY  SINGULAR  LORENZ-LIKE 3D DYNAMICAL SYSTEMS

13.10 – 13.30

Біляєв М.М. Кириченко П.С.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСАХ

13.30 – 13.50

Книш Л.І., Давидов В.І.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

Lunch break. 14.00 – 15.00

Sectional sessions

Section 1. Partial differential equations and dynamical systems.
Section 2. Optimization and optimal control problems for systems with distributed parameters.

Palace DNU students, small hall, 15.00 – 17.00

1 Зайцев В.Г.
О реализации численного метода реконструкции ОДУ по временному ряду
2 Ясько М.М.
Граничні інтегральні представлення для векторного рівняння Гельмгольця
3 Волянский Р.С., Волянская Н.В.
Преобразование траекторий движения двузмассовой упруго-диссипативной системы к форме Бруновского
4 Меньшиков Ю.Л.
Особенности постановки обратных задач для дифференциальных уравнений
5 Волянский Р.С., Порозова А.М., Садовой А.В.
Приведение уравнений Дуффинга к форме Бруновского
6 Евдокимов Д.В., Поляков Н.В.
Фундаментальное решение одного самосопряженного дифференциального уравнения эллиптического типа
7 Зубарев Н.С., Кравец В.В.,  Кравец Вл.В.
Аналитическое решение дифференциальных уравнений Колмогорова для асимметричной цепи Маркова с четырьмя состояниями
8 Красніков К.С.
Математична модель ковшової обробки сталевого розплаву дротом під час продування інертним газом
9 Покутний О.О.
Експоненційна дихотомія та нескінченновимірний хаос
10 Турчин Е.В., Сейфутдинова Е.С.
Прогнозирование одного экономического  временного ряда

Section 3. Aero-hydrodynamics and heat-mass transfer in technological process and energy systems, environmental safety.
Section 4. Numerical and analytical methods of aero-hydrodynamics and heat-mass transfer.
Section 5. Applied problems of thermos-mechanics.
Section 6. Problems of power engineering and renewable energy, water and air pollutions.

Palace of students DNU, room 12, 15.00 – 17.00

1 Редчиц Д.А.
Численное моделирование физических процессов при турбулентном обтекании транспортного средства
2 Крашаница Ю.А.
Векторно-тензорный анализ и дифференциальные формы, теория потенциала и метод граничных интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики
3 Марчук М.В., Харченко В.М., Хом’як М.М., Пакош В.С.
Дослідження міцності з’єднання шаруватих композитних оболонок за термосилових навантажень з використанням тривимірних скінченно-елементних моделей
4 Гоман О.Г., Катан В.А., Клим В.Ю.
О применении аналитических функций для решения задач гидромеханики
5 Бучарский В.Л.
Высокоточные гибридные схемы интегрирования по времени для решения гиперболических уравнений в частных производных
6 Марчук М.В., Клименко Д.В., Харченко В.М., Хом’як М.М., Лопух Н.Б.
Скінченно-елементний аналіз контакту між корпусом балона високого тиску та композитною оболонкою з урахуванням гіперпружного прошарку
7 Тонкошкур И.С.
Взаимодействие двухслойной жидкой пленки с газовым потоком
8 Перехрест В.І.
Застосування вихрової теорії до дослідження еволюції та форм галактик
9 Дробенко Б.Д., Калиняк Б.М., Кушнір Р.М., Попович В.С., Ракоча І.І.
Аналітико-числові методи визначення термопружного стану довгих термочутливих шаруватих порожнистих циліндричних тіл
10 Абрамовский Е.Р.
Оn the some new directions in further development of wind energy production in Ukrainе

Thursday, September 29

Sectional sessions

Section 1. Partial differential equations and dynamical systems.
Section 2. Optimization and optimal control problems for systems with distributed parameters.

Palace DNU students, small hall, 10.00 – 15.00

1 Kogut P.I., Putchenko А.O.
On Approximate Solutions to One Class of Non-Linear Dirichlet Elliptic Boundary Value Problems
2 Громов В.А.
Бифуркационная картина нелинейной краевой задачи для уравнения Кармана
3 Kogut P.I., Tkachenko P.I.
On optimal control problems for nonlinear elliptic equations with variable p(x)-Laplacian
4 Капустян О.В., Касьянов П.О.
Якісний та чисельний аналіз однієї моделі неньютонівської рідини
5 Коляса Л. І., Мохонько А.З., Мохонько В.Д.
Про порядок зростання розв'язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження
6 Денисов С.В., Семенов В.В.
Новые алгоритмы для вариационных неравенств и операторных включений
7 Гарт Л.Л., Киселева Е.М., Поляков Н.В.
Об одной модификации итерационного процесса, подобного методу Ньютона, для решения квазилинейного эллиптического уравнения
8 Кузь А.М.
Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами
9 Купенко О.П.
On Existence of Optimal Controls in Coefficients For Ill-Posed Nonlinear Elliptic Dirichlet Boundary Value Problems with Anisotropic p-Laplacian
10 Веклич Р.А.
Задача оптимального керування початковими умовами для параболічних систем з дробовою похідною Капуто
11 Balanenko I.G.,  Gorbonos  S.O. Kogut P.I.
On optimal control problems in coefficients for non-linear elliptic equation with anisotropic p-Laplacian and an inverse-square potential
12 Козакова Н.Л.
Нелінійна поведінка шару, що лежить на пружному напівпросторі
13 Горбонос С.О.
Про розв’язки однієї задачі оптимального керування параболічними рівняннями
14 Донгаузер I.О., Карнаух Є.В.
Асимптотична поведінка розв'язку одного стохастичного диференціального рівняння
15 Приходько О.С., Сясєв А.В.
Застосування удосконаленого методу функції Гріна до розв'язання крайових задач для рівняння Лапласа

Section 3. Aero-hydrodynamics and heat-mass transfer in technological process and energy systems, environmental safety.
Section 4. Numerical and analytical methods of aero-hydrodynamics and heat-mass transfer.
Section 5. Applied problems of thermos-mechanics.
Section 6. Problems of power engineering and renewable energy, water and air pollutions.

Palace of students DNU, room 12, 10.00 – 15.00

1 Гичёв Ю.А., Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Классификация пульсаторов в энергетических и технологических процессах
2 Макаренков Е.А., Матяш М.В.
Решение задачи о распространении тепла в круговом конечном цилиндре с заданной начальной температурой
3 Кириченко Р.О.
Mathematical modeling and investigation of heat conduction processes in the friction junctions at high speed heating
4 Русакова Т.И.
Численное исследование обтекания гладкого профиля в потоке идеальной жидкости
5 Сохацький А.В., Іванисенко І.С.
Моделювання руху транспортних апаратів поблизу шляхової структури
6 Стояновский М.А., Кочубей А.А., Евдокимов Д.В.
Асимптотическая математическая модель аблирующего теплозащитного покрытия
7 Карпо А.А.
Снос пыли при транспортировке угля железнодорожным транспортом
8 Шульга Р.А., Кочубей А.А., Евдокимов Д.В.
Гидродинамическое взаимодействие паровых пузырьков в жидкости при малых числах Рейнольдса
9 БожкоВ.С.
Новый эмпирический подход к моделированию местных ветровых характеристик
10 Кириченко Р.В., Беляев Н.Н., Славинская Е.С.
Численное моделирование загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта
11 Сясев В.А., Cелезнёва И.В.
Распределение давления газа в пористой твёрдой стенки в процессе его газопроницаемости
12 Ступак М.Ю., Гичёв Ю. А.,Мацукевич М.Ю.
Результаты расчета собственных колебаний сталеразливочных ковшей

Friday, September 30

Sectional sessions

Section 2. Optimization and optimal control problems for systems with distributed parameters.
Section 3. Aero-hydrodynamics and heat-mass transfer in technological process and energy systems, environmental safety.
Section 4. Numerical and analytical methods of aero-hydrodynamics and heat-mass transfer.
Section 5. Applied problems of thermos-mechanics.
Section 6. Problems of power engineering and renewable energy, water and air pollutions.

Palace of students DNU, room 12, 10.00 – 15.00

1 Топчій Р.О., Сясєв А.В.
Про застосування теорії інтегральних рівнянь до розв’язання задач термов’язкопружності у випадку нелінійного закону повзучості
2 Белова О.В., Кагадий Т.С., Щербина И.В.
Об эффективности использования асимптотических методов
3 Мацукевич М.Ю. , Гичёв Ю.А., Ступак М.Ю.
Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде разогрева сталеразливочных ковшей
4 Оладипо Мутиу Олатойе, Беляев Н.Н.
Экологические проблемы транспортировки сыпучих грузов железнодорожным транспортом
5 Приходько А.А., Арсенюк М.С.
Математическое и экспериментальное моделирование аэродинамических характеристик беспилотника
6 Берчун Я.О.
Початково-крайова задача з оцінки напружено-деформованого стану дренажної галереї
7 Николин С.А.
Некоторые новые соотношения в расчетах скачков уплотнения и волн разрежения при сверхзвуковом течении газа
8 Клименков О.А.
Особенности применения БПЛА для аэрофотосъемки оползнеопасных территорий
9 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Экспериментальное определение резонансных частот в муфеле электропечи
10 Книш П.Ю., Лобода В.В.
Нагріте включення на межі поділу двох матеріалів
11 Приходько А.А., Алексеенко С.В.
Математическое моделирование процессов обледенения летательных аппаратов
12 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Результаты расчета собственных колебаний сталеразливочных ковшей
13 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Исследование характеристик пульсатора с цилиндрическим прерывателем потока газа
14 Гичёв Ю. А.,Ступак М.Ю., Мацукевич М.Ю.
Результаты опытно-промышленного исследования пульсационно-резонансного сжигания топлива на стенде сушки сталеразливочных ковшей
wpDiscuz