• Українська
  • Русский
  • English
header_uk_Dnipro
kdr_facebook
kdr_vkontakte
kdr_linkedin

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

21 вересня о 14.15, корп. 14, ауд. 108 відбудеться об’єднаний науковий Семінар кафедри диференціальних рівнянь і кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу ДНУ з порядком денним:
1. Заслухання дисертаційної роботи Осипчука М.М. на тему «Застосування вихрової гідродинаміки до проблем утворення і еволюції планетарних систем», що подається на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за напрямом 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми.
2. Обговорення, представлення роботи до Спеціалізованої вченої ради при ДНУ ім. О. Гончара для захисту.

«Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»

12.04.2017  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Доповідач: к. ф.-м. наук, доцент Громов Василь Олександрович (кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара)

Тема доповіді: «Про один підхід до розв’язання нелінійних еліптичних рівнянь типа Кармана».

Початок семінару о 14.10., 14 корпус, ауд. 514.
wpDiscuz